Wilt u fiscaal voordelig schenken? Wilt U minder eigen bijdrage betalen als u in een zorginstelling verblijft?

 Tijdelijke verruiming vrijstelling schenkbelasting voor aankoop eigen woning

Vanaf 1 oktober 2013 wordt de vrijstelling voor de schenkbelasting verruimd van € 51.407 naar € 100.000. Mocht u eenmalig een schenking willen doen aan iemand anders zodat hij daarmee een huis kan kopen, dan hoeft u over dat vrijstellingsbedrag geen belasting te betaling. Deze verruiming is tijdelijk en geldt tot 1 januari 2015.

Nu geldt er nog een eenmalige vrijstelling van € 51.407 voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar. Daarbij geldt de eis dat de schenking is bedoeld voor de koop van een nieuwe woning, voor de verbouwing van de eigen woning of de aflossing van de eigenwoningschuld van het kind.
Per 1 oktober wordt niet alleen de vrijstelling verhoogd naar € 100.000; de eis dat u als ouder dit geld aan uw eigen kind moet schenken, vervalt. Tussen 1 oktober 2013 en 1 januari 2015 kan dus iedereen maximaal € 100.000 belastingvrij schenken. De enige voorwaarde is dat dit geld wordt gebruikt voor de eigen woning.

Structureel onbelast schenken voor aflossing restschuld van de eigen woning

Vanaf 1 oktober 2013 wordt ook de eis aan het doel van de schenking verruimd. De schenking is dan namelijk ook belastingvrij als die bestemd is voor de aflossing van een restschuld van de eigen woning. Het gaat hier om een structurele verandering, die dus ook na 1 januari 2015 van kracht zal zijn. De vrijstellingsgrens daalt na 1 januari 2015 wel weer naar de oorspronkelijke € 51.407.

Wilt u voordeel in 2014? Schenk dan uiterlijk 31 december 2013

Indien u schenkt voor 31 december 2013 wordt uw box 3 inkomen per 1 januari  2014 verlaagd met de gedane schenking, waardoor u minder belasting betaalt in  2014. Woont u in een zorginstelling? Dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage . Deze eigen bijdrage kan op verzoek worden aangepast (lees verlaagd) aan uw inkomen en vermogen van het jaar 2014. Ook dit kan een aanzienlijke besparing van uw eigen bijdrage in 2014 opleveren.

Minder belasting betalen? Dan fiscaal voordelig investeren!

KIA (Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek)

De KIA is bedoeld om investeringen van een beperkte omvang te bevorderen. Ook zeer zuinige personenauto’s, waaronder elektrische personenauto’s, komen in aanmerking voor de KIA. Met de KIA kunt u 28% van de investeringskosten met een maximum van € 15.470 aftrekken van de fiscale winst.

MIA/Vamil
Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Met de MIA kunt u tot 36 procent van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dat komt bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Met de Vamil kunt u zelf bepalen wanneer u deze investeringskosten afschrijft.

EIA (Energie Investeringsaftrek)

Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. U kunt 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving.

Willekeurige afschrijving

Investeert u in de periode 1 juli tot en met 31 december 2013 in nieuwe bedrijfsmiddelen? Dan mag u die bedrijfsmiddelen in 2013 willekeurig afschrijven.  Hierbij geldt het volgende:

  1. U mag maximaal 50% willekeurig afschrijven. Over het restant schrijft u ‘normaal’ af.
  2. De willekeurige afschrijving geldt alleen voor een boekjaar waarin de genoemde  periode valt.
  3. U moet het bedrijfsmiddel voor 1 januari 2016 in gebruik nemen.

Wilt u een kerstpakket geven?

De fiscale regels voor het geven van een kerstpakket

In principe moet u over de waarde van vergoedingen en schenkingen aan uw personeel loonbelasting en premie volksverzekeringen inhouden. Toch hoeft een werknemer geen belasting te betalen over zijn eigen kerstpakket. Hoe zit het precies? De fiscale spelregels bij het geven van een kerstpakket.

Kerstpakketten: de fiscale spelregels
Kerstpakketten vallen onder de noemer loon in natura. U mag dan ook geen contant geld geven als kerstpakket. Een cadeaucheque of Pluim telt niet als contant geld en mag dus weer wel.

2013 is het een na laatste jaar waarin u als ondernemer mag kiezen of u het kerstpakket laat vallen onder het eindheffingsloon of de werkkostenregeling. Vanaf januari 2015 is de werkkostenregeling voor iedereen verplicht. Deze regeling vervangt alle bestaande fiscale regels voor vergoedingen en houdt het volgende in:

Loonsom en eindheffing
U mag 1,4% van de totale loonsom mag besteden aan vergoedingen en geschenken zoals het kerstpakket. Komt u boven deze forfaitaire vrije ruimte uit, dan betaalt u over het teveel uitgegeven bedrag een eindheffing van 80%.

Eindheffing
Kiest u voor het eindheffingsloon, dan geldt dat u per kalenderjaar per personeelslid € 70,- mag uittrekken voor geschenken. Hierover moet u een eindheffing toepassen van 20%. Een kerstpakket van € 70,- kost dan uiteindelijk € 84,-.

Inkomstenbelasting
Geeft u een werknemer ook al een cadeautje met diens verjaardag en komt u boven het bedrag uit? Boven de € 272,- betaalt de werknemer dan inkomstenbelasting over zijn geschenken.