Fiscaal pakket 2014: omzetbelasting

Op Prinsjesdag is het Fiscaal pakket 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. Het Fiscaal pakket bestaat uit vijf wetsvoorstellen: het Belastingplan 2014, de Overige fiscale maatregelen 2014, het wetsvoorstel aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit, het wetsvoorstel wijziging percentage belasting- en invorderingsrente en het wetsvoorstel maatregelen woningmarkt 2014. Hieronder behandelen wij de omzetbelasting. Tenzij anders aangegeven is de inwerkingtredingsdatum 1 januari 2014.

 

 • De integratieheffing wordt afgeschaft.
 • De vrijstelling voor personenalarmeringsdiensten, die door de niet-winstbeogende  bejaardenoorden en andere instellingen voor bejaardenzorg mede worden verricht aan anderen dan bewoners, wordt beperkt tot uitsluitend bewoners van de instelling.
 • Investeringen in de bouw die gericht zijn op onderhoud, energiebesparing en herontwikkeling van woningen en kantoren worden gestimuleerd; het lage btw-tarief voor verbouwing en renovatie geldt tot maart 2014.

Accijnzen en verbruiksbelastingen

 • De accijns van diesel wordt – naast de jaarlijkse inflatiecorrectie – verhoogd met 3 cent per liter.
 • De accijns van LPG wordt – naast de jaarlijkse inflatiecorrectie – verhoogd met 7 cent per liter.
 • De eerder voorziene accijnsverhoging op tabaksproducten van 9 cent per pakje sigaretten van 19 stuks en pakje shag van 40 gram wordt uitgesteld tot 1 januari 2015.
 • De eerder voorziene accijnsverhoging voor alchoholhoudende dranken wordt gehalveerd. De voorgestelde verhoging komt dan op 5,75% voor alchoholhoudende dranken.
 • Het drempelbedrag in de Wet op de accijns wordt verhoogd van € 91 naar € 250.
 • Er wordt voor de jaren 2014 tot en met 2018 een tijdelijke en gedeeltelijke teruggaaf van accijns voorgesteld voor vloeibaar gemaakt aardgas, vloeibaar gemaakt methaan en vloeibaar gemaakt biogas. Deze bedraagt € 125 per 1000 kg. 
 • De verbruiksbelasting op alchoholvrije dranken wordt verhoogd. De belasting op limonade wordt verhoogd van 5,5 cent per liter naar 7,59 cent per liter. De belasting op onder meer vruchtensap en mineraalwater wordt verhoogd van 4,13 cent per liter naar 5,7 cent per liter. 
 • De mogelijkheid tot teruggaaf van accijns voor minerale oliën die worden gebruikt voor opwekking van elektriciteit wordt verruimd. Er komt een nieuwe ondergrens van minimaal 60 kilowatt aan elektrisch vermogen van een installatie, in plaats van het nu geldende 1 megawattt.
 • Er gaat een vrijstelling in de frisdrankbelasting tot 12.000 liter vruchten- of groentesap gelden.

Zie ook de volgende bijdragen:

Bron: Pleinplus

Hogere uitkeringen bij letselschade?

Worden de uitkeringen bij letselschade hoger? En welke factoren spelen daarbij een rol?

Smartengeld blijkt nog steeds niet hoger te worden. Hooguit dat het wat met de inflatie gecorrigeerd wordt maar meer ook niet. In Nederland zijn de smartengeld-bedragen relatief laag in vergelijking met de ons omringende landen.

Een belangrijke verhogende factor is de rentestand. Vooral bij langjarige schade (de jaarlijkse netto inkomensschade, jaarlijkse kosten van zorg en hulpverlening) is de rentestand van belang. Immers, bij afwikkeling van de schade gaat dat met een bedrag ineens, een kapitaal dus, waarbij men er van uitgaat dat er jaarlijks ook wel wat rente op verdiend kan worden.

Hoe hoger de rente, des te lager het beginkapitaal hoeft te zijn. De rente die men in berekeningen hanteert is de zogeheten rekenrente. Dat is niet per se de rente per heden omdat er ook nog belastingschade (1,2% per jaar ex box 3) in meegewogen wordt.

Bovendien gaat men uit van langjarige gemiddelden. Jarenlang ging men uit van een bruto rendement van 6% op het kapitaal en dat inflatie en belastingschade samen op 3% uitkwamen. Aldus ontstond er een rekenrente van 6 – 3 = 3% Wie tien jaar lang ieder jaar 10.000 euro als compensatie moest hebben, kreeg daardoor geen 100.000 euro, maar afgerond 90.000 euro ineens.

Bij een hogere rekenrente zou dat nog minder zijn omdat het kapitaal dan geacht wordt ieder jaar meer aan te groeien.

Al geruime tijd zitten we met een zeer lage rentestand waardoor niet langer verdedigbaar is een langjarig rendement van 6% te hanteren. Zelfs 3% is aan de hoge kant vooral omdat slachtoffers met hun schadebedrag geen gokje wagen op de aandelenmarkt. Neen, men belegt in deposito’s, spaarrekeningen en obligaties.

Nu de belastingschade plus inflatie ook 3% zijn, daalt de rekenrente gaandeweg naar nul.

En dan kost hetzelfde schadegeval de verzekeraar geen 90.000 euro, maar 100.000 euro. Dat is een stijging van maar liefst 10% zonder dat het slachtoffer ook maar de indruk heeft er beter van te worden, want de compensatie van de jaarschade blijft gelijk.

En dan is er nog een verhogende factor die op het bord van de verzekeraar komt. Dat is het effect van de terugtredende overheid.

In feite nam de overheid altijd een deel van de schade voor haar rekening door middel van WAO-uitkeringen, gesubsidieerde hulp, etc. Zware bezuinigingen dringen de overheidsuitkeringen omlaag en thuiszorg wordt steeds minder snel geïndiceerd. En dan moet de verzekeraar met extra geld over de brug komen om het slachtoffer in gelijke mate te compenseren.

Is er ook een verlagende factor? Toch wel. Het slachtoffer moet – ook qua inkomen – op het niveau gebracht worden van de situatie indien er geen ongeval had plaatsgevonden.

Voorheen ging men uit van het scenario dat iedereen zonder meer tot 65-jarige leeftijd werk en dus inkomen had, uiteraard met de nodige promoties.

Die vanzelfsprekendheid is er echter ook niet meer.

Menigeen krijgt te maken met ontslag en perioden van werkloosheid, ook als men geen ongeval krijgt.

Hoe het ook is, men is zonder ongeval beter af.

Bron: Actuele artikelen

Rechter verwerpt achteraf gereconstrueerde kilometeradministratie

Rechtbank Gelderland is het eens met de belastinginspecteur die de achteraf aan de hand van de (zakelijke) agenda van de dga gereconstrueerde kilometeradministratie verwerpt. Met dat overzicht is niet aangetoond is dat de auto voor minder dan 500 kilometer voor privé-doeleinden is gebruikt.

Een bv heeft aangifte loonheffingen gedaan over het jaar 2006. Hierbij is geen bijtelling privé-gebruik aangegeven betreffende de auto die de bv aan haar dga ter beschikking heeft gesteld. Naar aanleiding van een boekenonderzoek krijgt de bv de in geschil zijnde naheffingsaanslag loonheffingen opgelegd met een verzuimboete. Pas in de bezwaarfase overlegt de bv een kilometeradministratie waaruit zou blijken dat de dga de auto in het jaar 2006 voor minder dan 500 kilometer voor privédoeleinden heeft gebruikt.

De inspecteur accepteert deze kilometeradministratie niet en verklaart het bezwaar ongegrond. De bv gaat in beroep.

De inspecteur vermindert hangende het beroep ambtshalve de cataloguswaarde en daarop gebaseerde naheffingsaanslag, boete en heffingsrente. Rechtbank Gelderland (zaaknummer AWB 12/5969, ECLI:NL:RBGEL:2013:2142) stelt dat de bv niet overtuigend, met de achteraf aan de hand van de (zakelijke) agenda gereconstrueerde kilometeradministratie heeft aangetoond dat de auto voor minder dan 500 kilometer voor privé-doeleinden is gebruikt. Het beroep wordt toch gegrond verklaard. Dit komt uitsluitend voort uit de ambtshalve vermindering en niet uit door de bv in de bezwaar- of beroepsfase naar voren gebrachte zaken.

Bron: Pleinplus

Coalitie wil ontslagvergoeding eerder belasten

De coalitie wil het fiscaal gunstig wegzetten van ontslagvergoedingen aanpakken. VVD en PvdA willen verbieden dat nieuwe ontslagvergoedingen worden ondergebracht in zogeheten stamrecht-bv’s.

Bronnen bevestigen berichtgeving hierover in NRC Handelsblad, zo meldt de NOS.

Ex-werknemers gebruiken die bv’s nu om hun belastingen in gedeeltes te betalen. In het nieuwe systeem worden de vergoedingen direct belast en dat is gunstig voor de schatkist.

Mensen die hun ontslagvergoeding nu al in een stamrecht-bv hebben zitten, krijgen de mogelijkheid die te laten uitbetalen tegen een voordelig tarief. De coalitie hoopt ook dat het de economie een impuls zal geven. Naar schatting zit er nu voor zo’n 10 miljard euro in stamrecht-bv’s.

Bron: Pleinplus

Coalitie wil ontslagvergoeding eerder belasten

De coalitie wil het fiscaal gunstig wegzetten van ontslagvergoedingen aanpakken. VVD en PvdA willen verbieden dat nieuwe ontslagvergoedingen worden ondergebracht in zogeheten stamrecht-bv’s.

Bronnen bevestigen berichtgeving hierover in NRC Handelsblad, zo meldt de NOS.

Ex-werknemers gebruiken die bv’s nu om hun belastingen in gedeeltes te betalen. In het nieuwe systeem worden de vergoedingen direct belast en dat is gunstig voor de schatkist.

Mensen die hun ontslagvergoeding nu al in een stamrecht-bv hebben zitten, krijgen de mogelijkheid die te laten uitbetalen tegen een voordelig tarief. De coalitie hoopt ook dat het de economie een impuls zal geven. Naar schatting zit er nu voor zo’n 10 miljard euro in stamrecht-bv’s.

Bron: Pleinplus