Facebook wil meer lokaal belasting betalen, ook in Nederland

Facebook gaat meer belasting betalen in Nederland en in veel andere landen. Dat is het gevolg van een nieuwe omgang met de belastingen door Facebook. Hoeveel meer de Nederlandse belastingdienst tegemoet kan zien, is niet duidelijk.

Het bedrijf wil de opbrengsten van klanten die het vanuit Nederland bedient ook in Nederland gaan opgeven. Ook in alle andere landen waar Facebook een verkoopkantoor heeft, gaat het belasting betalen. Nu verloopt die omzet via het hoofdkantoor in Dublin en wordt alleen in Ierland belasting betaald.

Financieel topman Dave Wehner van Facebook maakte dit bekend via een blog van het bedrijf. Hij noemt het een groot project. Halverwege 2019 moet de wijziging in alle landen zijn doorgevoerd. Facebook zegt dat het op deze manier transparanter wil zijn voor de lokale autoriteiten waar Facebook kantoren heeft.

Onder vuur

Grote techbedrijven als Facebook Apple, Amazon en Google liggen onder vuur vanwege financiële structuren waarmee ze belastingen ontwijken. Ierland heeft van de Europese Commissie bijvoorbeeld de opdracht gekregen om ruim 13 miljard euro aan achterstallige belastingen te innen bij Apple.

Wat het effect van de maatregel van Facebook precies zal zijn, is nu nog onduidelijk. Via financiële persbureaus zeggen experts dat het voor Facebook onder de streep mogelijk niet zoveel zal uitmaken.

Bron: nos

Btw terugvragen bij oninbare vorderingen vanaf 2018

Hebt u vorderingen die nog niet betaald zijn en waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 januari 2017 lag? Dan worden deze vorderingen op 1 januari 2018 als oninbaar aangemerkt. De btw over deze oninbare vorderingen moet u terugvragen in uw 1e btw-aangifte van 2018. Vul het bedrag dat u terugvraagt in als negatieve omzet en negatieve btw bij vraag 1a of vraag 1b van die aangifte.

Hebt u oninbare vorderingen met een uiterste betaaldatum ná 1 januari 2017? En wilt u de btw daarover terugvragen vanaf 1 januari 2018? Ook dan vult u het bedrag dat u terugvraagt in als negatieve omzet en negatieve btw bij vraag 1a of vraag 1b van uw btw-aangifte. Doe dat in uw aangifte over het tijdvak waarin duidelijk is dat uw klant u niet meer zal betalen. Of uiterlijk 1 jaar na de uiterste betaaldatum.

Betaalt een klant later toch nog (voor een deel) uw factuur? Dan geeft u in uw eerstvolgende btw-aangifte bij vraag 1a of 1b aan dat u hierover btw moet betalen.

Bron: Belastingdienst

Zo kunnen bedrijven nog belasting ontwijken, dankzij Nederland

Plannen om belastingontwijking door multinationals aan te pakken zijn er voldoende, maar toch schiet de Europese wetgeving op dat gebied niet op. Voor nieuwe wetten is toestemming van alle lidstaten nodig en Nederland ligt op een groot aantal dossiers nog altijd dwars. Dat blijkt uit documenten in handen van de NOS en gesprekken met bronnen in Brussel.

Ondanks beloftes om belastingontwijking tegen te gaan, blijft Nederland op de volgende vijf terreinen dwarsliggen. 

Ten eerste ligt Nederland dwars op het terrein van de deelnemingsvrijstelling, het fiscale kroonjuweel van ons land. Dat is een maatregel die moet voorkomen dat multinationals zoals Ahold en Heineken dubbel belasting betalen, zowel in Nederland als in het buitenland. Bedrijven maken misbruik van die regeling zodat ze uiteindelijk nergens belasting betalen. Dat blijkt uit een onderzoek (.pdf) van de Europese Commissie dat nooit openbaar is gemaakt.te gaan, blijft Nederland op de volgende vijf terreinen dwarsliggen.

Na een tik op de vingers wil Brussel de vrijstelling aanpakken. Toch blijft een aantal landen dwarsliggen, waaronder dus Nederland. Door dat verzet kunnen lidstaten nu kiezen: voor een strenge of een milde aanpak van belastingontwijking.

Voormalig staatssecretaris Wiebes van Financiën liet eerder doorschemeren voorkeur te hebben voor de milde versie. “Wij zijn trots op onze deelnemingsvrijstelling”, zei hij. Het nieuwe kabinet moet daar binnenkort over beslissen.

Belastingrulings zijn afspraken die de Nederlandse overheid met internationale bedrijven maakt, zodat die weten hoeveel belasting ze moeten betalen. Binnen Europa zijn er politieke afspraken gemaakt over de publicatie van die rulings, zodat bedrijven landen niet stiekem tegen elkaar uit kunnen spelen.

Nederland moet dus een database bijhouden waarin al die afspraken staan. Tot dusver is dat nog niet gelukt.

Staatssecretaris Eric Wiebes en zijn opvolger Menno Snel onderzoeken nu eerst of het publiceren van de belastingafspraken überhaupt mogelijk is. IT-problemen en gebrek aan mankracht zouden dat in de weg zitten. De tijd begint inmiddels te dringen. Vanaf 2019 moeten landen aan alle regels voldoen.

Apple, Google, Facebook en Airbnb betalen nu nauwelijks belasting over hun omzet in Europa. Neem bijvoorbeeld Airbnb, een bedrijf dat in heel Europa geld verdient aan de verhuur van woningen. Het bedrijf betaalde vorig jaar minder dan 100.000 euro belasting, hoewel er meer dan tien miljoen mensen gebruik hadden gemaakt van Airbnb.

Tot grote opwinding van sommige landen, waaronder Frankrijk en Duitsland. Zij willen dat er een aparte omzetbelasting komt voor de techreuzen.

Maar harde Europese wetten kunnen alleen worden gemaakt als alle lidstaten instemmen. Nederland doet dat voorlopig nog niet. Het kabinet zegt wel voor zo’n wet te zijn, maar wil dat dit gebeurt als landen buiten Europa ook meedoen.

De Nederlandse opstelling blokkeert dus een Europese aanpak voor dit soort bedrijven en dat leidt tot frustratie. Een wereldwijde overeenkomst in OESO-verband zal lang op zich laten wachten. Bovendien worden er binnen de OESO alleen richtlijnen opgesteld, geen harde wetten. Landen hoeven zich niet aan richtlijnen te houden.

Een ander heikel punt is de vennootschapsbelasting. Elk bedrijf moet belasting betalen over een deel van de winst, maar hoe groot dat deel is, verschilt per land. Brussel wil die verschillen gelijktrekken, zodat de winstbelasting overal op dezelfde manier wordt berekend. Zo’n gezamenlijke grondslag wordt door de Europese Commissie en veel EU-lidstaten gezien als de beste manier om belastingontwijking tegen te gaan.

Maar Nederland is hier tegen en zet hier een veto in. Tot grote irritatie van de Eurocommissaris, zo blijkt uit briefverkeer (.pdf).

Ondanks het feit dat D66 en ChristenUnie deze maatregel zeer nuttig vinden, is het nieuwe kabinet tegen een gemeenschappelijke grondslag voor vennootschapsbelasting. VVD en het CDA zien zo’n grondslag niet zitten omdat de partijen willen dat Nederland zelf over de eigen belastingen gaat.

Overigens zou zelfs met zo’n gelijke grondslag de winstbelasting niet overal gelijk zijn: ieder land mag nog steeds zijn eigen tarieven bepalen.

De zogeheten spaarpot-op-zee-constructie zorgt wereldwijd voor veel ergernis. Met deze constructie kon ’s werelds grootste sportmerk Nike vanuit zijn Europese hoofdkwartier in Hilversum ruim 12 miljard euro aan winst doorsluizen naar Bermuda. Ook bedrijven als Google en Uber maken gebruik van deze belastingtruc.

Ondanks alle kritiek binnen en buiten Europa lukt het Nederland om maatregelen tegen deze spaarpot-op-zee-constructie keer op keer te traineren (.pdf).

Bron: nos

Onderzoek naar vierduizend afspraken tussen Belastingdienst en bedrijven

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) stelt een onderzoek in naar ruim vierduizend belastingafspraken tussen de fiscus en multinationals.

Dat heeft de bewindsman besloten na ophef over fouten bij een deal tussen de Belastingdienst en het concern Procter & Gamble, schrijft hij woensdag in een brief aan de Kamer.

Het niet volgen van voorgeschreven procedures is onacceptabel, meldt Snel aan de Tweede Kamer. Nu wordt nagegaan of er bij de andere afspraken wellicht ook dingen verkeerd zijn gegaan.

Het gaat om alle zogenoemde rulings die sinds 2012 met internationaal actieve bedrijven zijn gesloten. ”We gaan onderzoeken of het een incident was, een slordigheid en of het vaker is voorgekomen”, aldus Snel. Hij vindt ook dat er bij de fiscus zelf beter moet worden toegezien op de procedures.

Begin volgend jaar zal Snel de Tweede Kamer inlichten over de uitkomsten van het onderzoek.

Paradise Papers

Snel reageert op onthullingen in media over de zogenoemde Paradise Papers, documenten over belastingontwijking. In deze documenten kwamen ook de fouten naar voren die bij de deal met bijvoorbeeld Procter & Gamble zijn gemaakt.

Een inspecteur handelde hierbij in zijn eentje, wat niet had gemogen. Het bedrijf bespaarde door de deal 169 miljoen dollar aan belastingen in Nederland. Snel benadrukt dat er tot nu toe alleen van dit geval bekend is dat er fouten zijn gemaakt.

GroenLinks drong al aan op een onderzoek naar alle vertrouwelijke belastingafspraken met grote bedrijven. ”Nu komt er voor het eerst zo’n belastingafspraak boven tafel en blijkt die aan alle kanten te rammelen”, aldus Kamerlid Tom van der Lee.

Ook andere Kamerleden vragen zich ook af hoe de fiscus zo in de fout kon gaan met P&G. Een brede meerderheid, ook de coalitie, wil zo snel mogelijk een debat met Snel.

Aan de slag

Volgens Snel maken de Paradise Papers duidelijk “dat de door Nederland gepropageerde internationale aanpak tegen belastingontwijking belangrijk is”. 

“De Belastingdienst zal alles in het werk stellen om de informatie uit de Paradise Papers te achterhalen, zoals de Belastingdienst dat ook doet bij de Panama Papers. Vervolgens zal de Belastingdienst vanzelfsprekend aan de slag gaan met de verkregen informatie”, aldus Snel.

Rondpompen

“Het kabinet werkt aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor zover dat ten goede komt aan bedrijven met reële activiteiten in Nederland en pakt ook belastingontwijking aan”, schrijft Snel.

De bewindsman belooft dat het huidige kabinet een einde zal maken “aan de situatie dat firma’s zich alleen op papier in Nederland vestigen om belastingvrij miljoenen te kunnen rondpompen”. Het gaat daarbij volgens de staatssecretaris om afspaken “waar we tegenwoordig van zeggen: dat willen we liever niet meer”.

Zo komt er een voorstel voor een bronheffing op dividend, rente en royalty’s. Ook komen er strengere regels voor de trustsector en krijgt De Nederlandsche Bank (DNB) meer mogelijkheden om toezicht te houden.

Bron: NU.nl

Deel internationale 'rulings' nooit langs speciaal team Belastingdienst

Een deel van de afspraken tussen de Belastingdienst en internationaal opererende bedrijven zijn goedgekeurd zonder ooit te zijn gezien door het speciale team van de Belastingdienst voor afspraken met het internationale bedrijfsleven. Uit cijfers van de Belastingdienst blijkt volgens Trouw dat van de 4000 deals er maar 3200 door het team zijn goedgekeurd.

Deze week kondigde het kabinet aan te gaan onderzoeken of bij ruim 4000 belastingdeals de juiste procedures zijn gevolgd. Het gaat om zogeheten ‘rulings’ die de Belastingdienst maakt met bedrijven en organisaties, zodat zij vooraf weten hoeveel belasting ze in Nederland moeten betalen.

Het betekent niet dat de overige 800 deals langs het speciale team hadden moeten gaan. Volgens een woordvoerder van de Belastingdienst bestaan er ook afspraken met internationale bedrijven, waarop deze procedure niet van toepassing is.

Procter & Gamble

Om te voorkomen dat bedrijven over de gemaakte winst van meerdere landen een belastingaanslag krijgen, heeft Nederland met allerlei landen afspraken gemaakt over welke geldstromen onder welke belastingafspraak vallen. Het ruling-team van zo’n tachtig man in Rotterdam beslist uiteindelijk of de constructie volgens de regels is.

Uit de Paradise Papers, onder andere in handen van Trouw en FD, kwam al eerder naar voren dat de Belastingdienst fouten heeft gemaakt bij een miljoenendeal met het Amerikaanse bedrijf Procter & Gamble. De multinational sluisde geld via Nederland door naar de Kaaimaneilanden.

Een lokale belastinginspecteur in Rotterdam gaf in zijn eentje toestemming voor die deal, terwijl hij dat had moeten voorleggen aan het speciaal team van de fiscus.

Bron: nos

Vanaf 1 september 2017: verplicht btw verleggen voor telecommunicatiediensten

Op 31 augustus 2017 is een aanpassing van het uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 gepubliceerd. Ondernemers zijn nu verplicht op hun facturen de btw te verleggen voor telecommunicatiediensten die in Nederland plaatsvinden tussen ondernemers die deze diensten verrichten. Het gaat dan om telecommunicatiediensten die vanaf 1 september 2017 zijn verricht.

Voor telecommunicatiediensten vóór 1 september 2017 was in een beleidsbesluit van 1 juni 2017 al goedgekeurd dat ondernemers daarvoor de btw mogen verleggen.

Bron: Belastingdienst

Btw omhoog op onder meer tandpasta, neusspray en aambeienzalf

Allerlei drogisterij-artikelen worden vanaf 2018 waarschijnlijk een stuk duurder. De regering wil dan namelijk de btw op deze producten verhogen van 6 naar 21 procent.

Het gaat om producten die geen officieel geneesmiddel zijn, maar voor de btw toch wel als geneesmiddel worden gezien. Het gaat onder meer om aambeienzalf, neusspray, tandpasta en tabletten tegen brandend maagzuur.

Voor geneesmiddelen geldt het lagere tarief van 6 procent. Vanaf 1 januari 2018 geldt dat tarief alleen nog voor producten waarvoor een handelsvergunning als geneesmiddel is afgegeven.

Welke producten worden duurder?

Het gaat in de meeste gevallen om producten die geen officieel geneesmiddel zijn, maar wel een vergunning hebben als medisch hulpmiddel. Vaak bevatten ze een of meerdere ingrediënten met een bewezen werking, zoals neusspray met xylometazoline, tegen een verstopte neus.

-tandpasta

-zonnebrandcrème

-babycrème

-mondwater

-insectenspray

-anti-roosshampoo

-aambeienzalf

-acnecrème

-capsules tegen blaasontsteking

-maagzuurtabletten

-middelen tegen darmkrampjes

-diarreetabletten

-eczeemzalf

-hoesttabletten en -drankjes

-hoofdluisshampoo

-kalknagelcrème

-littekencrème

-vaginale-schimmelcrème

-neusspray

-wrattencrème

-nierdialyseconcentraten

Het wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. Ook kunnen betrokkenen nog reageren op het wetsvoorstel.

De brancheorganisatie van drogisterijen is kritisch. “De burger moet steeds meer voor zichzelf zorgen, ook qua gezondheid”, zegt Marten Hummel van het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven. “Maar in de zelfzorgmarkt wordt nu een heel raar onderscheid gemaakt. Deze medische hulpmiddelen zijn vergelijkbaar met geneesmiddelen. Ze bevorderen de gezondheid of lossen klachten op. Dan is het niet goed dat de overheid deze producten duurder maakt.”

Gerechtelijke uitspraak

De aanleiding voor de wetswijziging is een uitspraak van de rechter vorig jaar. Die bepaalde toen dat tandpasta en zonnebrandcrème voortaan als geneesmiddelen moeten worden gezien en dus onder het 6-procenttarief vallen. Daardoor zou de overheid op jaarbasis zo’n 30 miljoen euro aan belastinginkomsten mislopen. Om dat te ‘repareren’ besluit staatssecretaris Wiebes nu dus om de definitie van geneesmiddelen aan te scherpen.

Volgens de regering wordt het nu eenvoudiger voor de Belastingdienst. “De maatregel betekent ten opzichte van de huidige situatie een verduidelijking en eenduidige btw-behandeling voor een resterende groep producten in de gezondheidszorg.”

Bron: NOS

Wijziging van teruggaaf btw bij oninbare vorderingen

Vanaf 1 januari 2017 gelden andere regels voor het aanmerken van een vordering als oninbaar en voor de manier waarop de betaalde btw kan worden teruggevraagd. Daarnaast geldt een aanpassing voor het terugbetalen van afgetrokken voorbelasting door het niet betalen van de vordering.

De leverancier kan zijn op aangifte betaalde btw terugvragen zodra het zeker is dat zijn vordering (gedeeltelijk) oninbaar is. 
Nieuw is dat de vordering in ieder geval 1 jaar ná de uiterste betaaldatum van de factuur, als oninbaar wordt aangemerkt. 
Daarnaast hoeft voor de teruggaaf geen apart verzoek meer te worden ingediend. 
De teruggaaf kan worden verwerkt in de btw-aangifte. 
Meer informatie, leest u bij Teruggaaf door oninbare vorderingen.

Terugbetalen van afgetrokken voorbelasting

De afnemer moet zijn op aangifte afgetrokken voorbelasting terugbetalen als hij het factuurbedrag (deels) heeft teruggekregen of op het moment dat duidelijk is dat hij de factuur niet (helemaal) gaat betalen. 
Nieuw is dat de afnemer de btw uiterlijk 1 jaar ná de uiterste betaaldatum van de factuur, moet terugbetalen. 
Meer informatie, leest u bij Niet-betaalde facturen.

Bron: Belastingdienst

Oxfam: Nederland op twee na grootste belastingparadijs

Nederland neemt de derde plaats in op een lijst die Oxfam Novib heeft opgesteld van de vijftien grootste belastingparadijzen ter wereld. Alleen Bermuda en de Kaaimaneilanden staan hoger op de ranglijst van de ontwikkelingsorganisatie.

Andere Europese landen op de lijst zijn Zwitserland op plaats vier, Ierland op de zesde plek, en Luxemburg op zeven. De Britse Maagdeneilanden, die recent samen met Ierland in verband werden gebracht met belastingontwijking door Europese voetballers, staan op de vijftiende plaats. Ook Curaçao staat op de ranglijst.

Uit het onderzoek blijkt dat de landen geen of lage tarieven voor vennootschapsbelasting hebben, oneerlijke fiscale prikkels geven aan bedrijven en niet meewerken aan internationale maatregelen tegen belastingontwijking. Hierdoor bieden de landen volgens Oxfam veel mogelijkheden voor bedrijven om belastingen te ontwijken.

25 miljard

Het gaat in Nederland om ruim 25 miljard aan misplaatste winst van Amerikaanse multinationals, zegt belastingexpert Esmé Berkhout die het rapport van Oxfam mede opstelde. “De winst van deze multinationals staat totaal niet in verhouding tot de reële aanwezigheid in het land. Ze maken gebruik van postbusfirma’s“, legt Berkhout uit in het NOS Radio 1 Journaal.

In het pand van een brievenbusfirma is vaak geen personeel of kantoor aanwezig. Het is een dochterbedrijf dat in het buitenland gevestigd is om belasting in eigen land te ontwijken. Starbucks is een voorbeeld van zo’n multinational, die door het opknippen van het bedrijf in kleine BV’s, tientallen miljoenen euro’s belastingvoordeel heeft gekregen.

Extreme ongelijkheid

Oxfam verwijt de landen op de belastingparadijzenlijst dat ontwikkelingslanden door de grootschalige ontduiking miljarden aan belastinginkomsten mislopen. “Het resultaat is toenemende extreme ongelijkheid binnen landen en geldtekort om burgers in ontwikkelingslanden meer kansen op een beter leven te geven”, zegt Berkhout.

De organisatie roept regeringen op om samen te werken om belastingontwijking te stoppen en tarieven voor vennootschapsbelasting niet verder te verlagen. Ook wil Oxfam dat bedrijven verplicht worden om transparanter te werk te gaan.

 

Oxfam Novib: Top vijftien belastingparadijzen

1. Bermuda 

2. Kaaimaneilanden 

3. Nederland 

4. Zwitserland 

5. Singapore 

6. Ierland 

7. Luxemburg 

8. Curaçao 

9. Hong Kong 

10. Cyprus 

11. Bahama’s 

12. Jersey 

13. Barbados 

14. Mauritius 

15. De Britse Maagdeneilanden

Bron: NOS

Nog steeds veel geheime belastingdeals in Nederland

Nederland sluit nog altijd veel geheime belastingdeals met multinationals. Daarmee blijft ons land een van de belangrijkste landen in Europa als het gaat om internationale belastingontwijking. Dat staat in een Europees rapport, waar de Nederlandse onderzoeksstichting SOMO aan meewerkte.

Volgens de onderzoekers was Nederland vorig jaar met 236 deals goed voor een derde plaats als het gaat om geheime belastingdeals met multinationals. Alleen België en Luxemburg sloten er meer af. In het onderzoeksrapport staat dat het aantal geheime afspraken nog steeds toeneemt.

“Ten opzichte van vorig jaar zijn er door de Europese Unie, onder Nederlands voorzitterschap, wel stappen in de goede richting gezet om belastingontwijking te bestrijden”, zegt Jasper van Teeffelen van SOMO. “Maar Nederland heeft in eigen land bitter weinig gedaan om zijn rol als facilitator van belastingontwijking aan te pakken.” 

Suggestief

De Belastingdienst vindt de gebruikte term ‘geheime deals’ te suggestief. “Daarmee zeg je eigenlijk dat er iets gebeurt dat niet mag. Terwijl het alleen maar gaat om duidelijkheid geven vooraf aan bedrijven over hoe we belasting heffen”, zegt een woordvoerder. 

“Bijvoorbeeld een bedrijf dat investeert in een nieuw machinepark. Daar maken we afspraken mee over de termijn waarbinnen die investering wordt afgeschreven, en hoe we daar dan belasting over heffen. De Europese Commissie beoordeelt deze praktijk van afspraken maken als ‘solide’.”

Onthullingen over belastingontwijking deden de laatste jaren veel stof opwaaien. De Europese Commissie eiste onlangs dat Ierland miljarden euro’s aan eerder toegekende belastingvoordelen terugvordert van Apple. Voor Nederland speelt een vergelijkbare zaak met Starbucks. Daarover loopt nog een zaak bij het Europese Hof.

Bron: NOS