Nieuw kabinet maakt einde aan dividendbelasting

Het nieuwe kabinet maakt een einde aan de dividendbelasting. Dat is vooral gunstig voor buitenlandse bedrijven – en dat is ook de bedoeling. Het nieuwe kabinet wil het aantrekkelijker maken voor buitenlandse bedrijven om zich hier te vestigen. Voor Nederlandse bedrijven bespaart het vooral een hoop administratieve rompslomp.

Het afschaffen van de dividendbelasting kost de overheid jaarlijks 1,4 miljard euro en moet in 2019 ingaan. Dit bedrag zal gecompenseerd worden door andere maatregelen die het kabinet voor bedrijven in petto heeft.

Voor de duidelijkheid: bedrijven in Nederland krijgen er dus geen geld bij door de afschaffing. In plaats van dat ze een deel van het dividend dat ze uitkeren aan de belastingdienst betalen (die dat dan later weer deels teruggeeft aan de Nederlandse aandeelhouders via hun aangifte), kunnen ze het volledige bedrag direct aan de aandeelhouder geven. Dat scheelt een hoop administratief gedoe.

Alle partijen die geen belasting hoeven te betalen in Nederland, en dus ook de eerder nog ingehouden belasting niet konden terugkrijgen door die te verrekenen met hun aangifte, houden wel iets meer geld over. Dat zijn bijvoorbeeld buitenlandse bedrijven. Want omdat bedrijven geen belasting meer hoeven te betalen over het dividend kunnen ze de aandeelhouders gewoon meer uitkeren.

En dat is ook een bijkomend voordeel voor Nederlandse bedrijven. Voor buitenlandse partijen wordt het hierdoor namelijk aantrekkelijker om in Nederlandse bedrijven te investeren. Ook zullen aandeelhouders van een buitenlands bedrijf er minder op tegen hebben als het zich in Nederland wil vestigen.

Critici willen al langer dat er een einde komt aan dividendbelasting, omdat het goed zou zijn voor onze economie en voor een uitnodigend vestigingsklimaat. Maar uiteindelijk zijn de enigen die hier een financieel voordeel van hebben partijen die niet belastingplichtig zijn in Nederland, zegt fiscalist Wilbert Wolters. “Dat zijn bijvoorbeeld stichtingen, VBI’s, de overheid en buitenlandse partijen.”

Net als loonbelasting een voorheffing op je inkomstenbelasting is, is dividendbelasting een voorheffing op de eindbelasting van bv’s in Nederland, legt Wolters uit. Zoveel financieel voordeel heeft de afschaffing dus niet. “Wel heeft het een enorm administratief voordeel voor Nederlandse bedrijven.”

Het afschaffen van de dividendbelasting is onderdeel van een groter pakket aan belastingmaatregelen voor bedrijven. Onder de streep hebben bedrijven te maken met een lichte lastenverhoging.

Bron: nos

Hypotheekrenteaftrek wordt versneld afgebouwd

De hypotheekrenteaftrek wordt vanaf 2020 versneld afgebouwd. Dat staat in het conceptregeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, bevestigen bronnen aan de NOS.

De aftrek wordt in vier stappen van 3 procent beperkt tot het laagste belastingtarief. Dat tarief is nu 37 procent.

Honderden euro’s

Dat kan mensen met hogere inkomens, vanaf 68.000 euro, honderden euro’s per jaar schelen. Daar staat een voordeel door het verlagen van de inkomstenbelasting met ook honderden euro’s tegenover.

Ook wordt de flinke lastenverhoging voor huizenbezitters gecompenseerd door het eigenwoningforfait – een heffing voor woningbezitters die is gebaseerd op de WOZ-waarde – te verlagen.

Gaat de versnelde afbouw in per 1 januari 2020, dan wordt het streeftarief van 37 procent bereikt in 2023.

Hoe kan de verlaging er uit gaan zien?

2018: verlaging met 0,5 procentpunt tot 49,5 procent
2019: verlaging met 0,5 tot 49 procent
2020: verlaging met 3 tot 46 procent 
2021: verlaging met 3 tot 43 procent
2022: verlaging met 3 tot 40 procent
2023: verlaging met 3 tot 37 procent

 

De president van De Nederlandsche Bank, Klaas Knot, pleit al jaren voor een versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Hij zegt dat de woningmarkt hierdoor stabieler wordt. Hij vindt het verstandig de afbouw door te voeren nu de rente extreem laag staat. Dan hebben huizenbezitters er het minst last van.

In totaal kost de hypotheekrenteaftrek de schatkist 11 tot 12 miljard euro per jaar aan belastingteruggaven voor alle huizenbezitters.

Het ‘h-woord’

Decennialang gold de aftrek, in feite een subsidie op huizenbezit, als onaantastbaar in de politiek. Slechts weinig partijen durfden het ‘h-woord’ in hun programma op te nemen. Sinds de financiële crisis en de bijbehorende malaise op de huizenmarkt is het denken echter veranderd.

De hypotheekrenteaftrek wordt sinds januari 2014 elk jaar met 0,5 procentpunt afgebouwd. Daardoor is de maximale aftrek intussen gedaald van 52 procent naar 50 procent. Die daling wordt nu dus versneld doorgezet.

In plaats van in het jaar 2042 wordt het streeftarief bijna twintig jaar eerder bereikt. Geen ander Europees land kent een vergelijkbare een regeling, waarbij huizenbezitters alle betaalde hypotheekrente van hun inkomen mogen aftrekken.

Bron: nos

Winstbelasting bedrijven gaat omlaag, 3 miljard minder belasting

De winstbelasting die bedrijven betalen gaat omlaag. Bronnen bevestigen de berichtgeving hierover van RTL Nieuws. De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie trekt daar 3 miljard voor uit.

Nv’s en bv’s betalen vennootschapsbelasting over de winst die zij maken. Er is een mkb-tarief voor winstbedragen tot 200.000 euro van 20 procent. Dat gaat omlaag naar 16 procent. Voor hogere winsten is het tarief 25 procent. Dat tarief gaat naar 21 procent.

Race tussen landen

Staatssecretaris Wiebes gaf al aan dat deze tarieven omlaag zouden moeten, om Nederland concurrerend te houden als vestigingsland voor ondernemingen. Maar VVD en PvdA werden het er niet over eens.

De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zeggen in een eerste reactie blij te zijn met de stap: “Een verlaging van de vennootschapsbelasting zou een beweging in de goede richting zijn om als Nederland aantrekkelijk te blijven, gelet op alles wat internationaal gaande is. Dit is voor het midden- en kleinbedrijf ook erg goed, we pleiten hier al langer voor.”

De werkgevers zijn wel benieuwd of er ook belastingverhogingen tegenover deze verlaging staan. “Vanzelfsprekend moeten we straks nog wel de eindbalans van het hele regeerakkoord opmaken.”

Diverse Europese landen, maar ook de VS, hebben plannen voor het verlagen van de winstbelasting. Ze hopen extra bedrijven aan te trekken, of op zijn minst te voorkomen dat ze om fiscale redenen vertrekken naar het buitenland.

Bron: nos

Belastingstelsel bedrijven radicaal op de schop in Rutte III

Het belastingstelsel voor bedrijven in Nederland gaat op de schop. Het nieuwe kabinet wil door fiscale prikkels bedrijven stimuleren om ‘groener’ te produceren en schulden af te bouwen. Ook moet Nederland aantrekkelijker worden voor buitenlandse bedrijven.

Door de nieuwe belastingmaatregelen zullen de lasten voor bedrijven onder de streep omhooggaan. Hoeveel is afhankelijk van de sector en het gedrag van het bedrijf.

Minder belasting

Het nieuwe kabinet wil dat buitenlandse bedrijven zich in Nederland vestigen. Om ze te lokken gaat de winstbelasting omlaag: van 25 naar 21 procent. Het lage tarief voor de eerste 200.000 euro aan winst gaat ook omlaag: van 20 naar 16 procent.

Ook de dividendbelasting wordt afgeschaft, waar vooral buitenlandse bedrijven voordeel van hebben.

Maar niet alle buitenlandse bedrijven krijgen een warm welkom van het nieuwe kabinet. Brievenbusfirma’s worden hard aangepakt, zo is de ambitie. Voor hen komt er een extra belasting op royalty’s en rente.

Het bonusbeleid dat in het kabinet-Rutte II is ingevoerd, blijft gehandhaafd.

Schulden duurder

Om bedrijven te ontmoedigen om schulden op te bouwen gaat de schuldenaftrek omlaag. Net als de particulieren met een hypotheek hebben veel bedrijven enorme schulden.

Het afbouwen van de schuldenaftrek moet voorkomen dat investeringsmaatschappijen bedrijven opkopen om vervolgens vol te hangen met schulden.

Vervuiler betaalt

Het nieuwe kabinet wil bedrijven stimuleren zo groen mogelijk te produceren. Zo komt er een CO2-belasting: hoe meer je uitstoot, hoe meer je betaalt, maar dat geldt niet voor alle bedrijven. Verder gaat ook de energiebelasting omhoog en komt er een kilometerheffing voor vrachtverkeer.

Veruit de meeste van deze maatregelen moeten in 2019 ingaan.

Bron: nos

Wat we nog niet wisten over de belastingplannen voor 2018

Van de belastingplannen die het demissionaire kabinet op Prinsjesdag presenteerde was het meeste al bekend, maar er zijn ook een paar opvallende nieuwe maatregelen.

Zoals het voornemen om schenkbelasting te gaan heffen bij een herverdeling van bezit door het veranderen van de huwelijkse voorwaarden. Dit geldt ook bij het wijzigen van de eigendomsverdeling in een geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract.

Hiervan is bijvoorbeeld sprake als een huis waarvan beide partners voor de helft eigenaar zijn via een contractwijziging voor 80 procent op naam van één partner komt te staan. De Belastingdienst kan dat zien als een schenking en ook zo gaan belasten.

Misbruik

Ook als een partner bij een huwelijk meer dan de helft van het gezamenlijke vermogen krijgt, terwijl die daarvoor minder dan de helft had, kan dat vanaf volgend jaar belast worden als schenking, maar dan moeten er wel aanwijzingen zijn voor misbruik van de regels.

Een voorbeeld daarvan is als iemand die rijk is trouwt met een niet-vermogende partner en na een week weer scheidt. De minder vermogende partner krijgt na de scheiding een deel van het vermogen onbelast mee. Maar het is straks aan de belastinginspecteur om te bewijzen wat een verkapte schenking is.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Financiën kijkt de Belastingdienst elk jaar hoe belasting kan worden omzeild en waar de wet moet worden aangepast. Dat is hier het geval: “Een huwelijk of samenleven mag niet gebruikt worden om belasting te ontduiken.”

Dwang

Nieuw is ook de aankondiging dat bezwaar tegen een dwanginvordering van de Belastingdienst vanaf volgend jaar niet meer tot uitstel van betaling leidt. En de kansspelbelasting gaat tijdelijk, waarschijnlijk voor een jaar, met 1,1 procentpunt omhoog naar 30,1 procent.

Coöperaties

Een ander belangrijk wetsvoorstel, dat overigens wel al bekend was, is de aanpak van het gebruik van coöperaties om belasting te omzeilen. Bij een coöperatie is een dividenduitkering tot nu toe niet belast. Daar wordt bijvoorbeeld gebruik van gemaakt in internationale constructies.

Zo kan geld onbelast worden uitgekeerd door een coöperatie aan een vennootschap of particulier in een ander land. Vanaf volgend jaar kan dat niet meer. De vrijstelling was ooit bedoeld om boerencoöperaties vrij te stellen van dividendbelasting en dat blijft zo.

Opvallend

Arjo van Eijsden van accountantsbureau EY denkt dat het belastingplan nog nooit zo klein en beperkt is geweest als dit jaar. Hij noemt het verder opvallend dat er veel reparaties in zitten naar aanleiding van uitspraken van de Hoge Raad.

Bron: nos

Privégebruik leaseauto in strijd met bedrijfsregels kan duur komen te staan

Een werknemer van een schoonmaakbedrijf had voor zijn werk de beschikking over een leaseauto. De werknemer had  al in het verleden verschillende malen deze auto voor privédoeleinden gebruikt. Volgens de bedrijfsregels was dat verboden. De werkgever had de werknemer toen, maar ook begin 2017, hierop schriftelijk gewezen. Bij de laatste waarschuwing was de werknemer er bovendien op gewezen dat indien hij de leaseauto toch weer voor privédoeleinden zou gebruiken, een ontslag op staande voet zou volgen.

De werknemer is op een zondag 28 februari 2017 naar een relatie van zijn werkgever gegaan. Hij maakte daarbij gebruik van de auto van de werkgever. Het bezoek stond niet op de werkplanning van de werknemer.  Weliswaar stelde de werknemer dat hij het bezoek had gebracht in het belang van zijn werkgever, maar de werkgever was daarvan niet overtuigd. Ook een verklaring van de relatie van de werkgever dat de werknemer dat de werknemer hem op die zondag had bezocht, maar hem alleen maar advies had gegeven en geen werkzaamheden had verricht, kon de werknemer niet baten. De werkgever heeft de werknemer op 28 maart 2017 met onmiddellijke ingang ontslagen.

De werknemer heeft de kantonrechter te Roermond (21-07-2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:7110) verzocht het ontslag te vernietigen. Ook is de vraag voorgelegd of hij aanspraak kon maken op de transitievergoeding.  De kantonrechter stelde de werkgever in het gelijk. Volgens de kantonrechter was vast komen te staan dat de er sprake was van een stelselmatige schending van de bedrijfsregels. De werknemer was nog in 2017  gewaarschuwd en hij was er tevens op gewezen dat een ontslag op staande voet zou volgen als hij de bedrijfsregels nogmaalszou overtreden. Daar de werknemer wederom de bedrijfsauto ten onrechte gebruikt had voor privédoeleinden, leverde het complex van de feiten en omstandigheden naar het oordeel van de kantonrechter daarom voldoende grond op voor een ontslag op staande voet. Het handelen van de werknemer was naar het oordeel van de kantonrechter zodanig ernstig dat de werkgever in redelijkheid kon beslissen dat van haar niet kon worden gevergd de arbeidsovereenkomst met de werknemer te laten voortduren. Daarnaast oordeelde de kantonrechter dat er niet alleen sprake was van een dringende reden, maar eveneens sprake was van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer. Dermate ernstig dat aan de werknemer geen transitievergoeding kon worden toegekend.

De zondagsbezoek aan de relatie van zijn werkgever, kwam de werknemer daarmee duur te staan.

Bron: Actuele Artikelen

Belastingdienst ging laks om met kentekenfoto's

De Belastingdienst is jarenlang onzorgvuldig omgegaan met foto’s van kentekens. Dat blijkt volgens het ANP uit interne memo’s die het persbureau heeft opgevraagd na een arrest van de Hoge Raad. Die tikte de fiscus begin dit jaar al op de vingers over het bewaren van de foto’s.

Het gaat om tientallen miljoenen beelden van ANPR-camera’s. Die scannen kentekens en halen ze door een database met nummerborden van mensen die bijvoorbeeld nog boetes hebben openstaan. De politie zegt dat de gegevens alleen bij een hit worden bewaard, maar de Belastingdienst deed dat jarenlang ook in andere gevallen.

In de memo’s, die dateren uit 2016, valt te lezen dat ongeveer 1 miljoen foto’s die de Belastingdienst met eigen voertuigen heeft gemaakt, gewoon werden opgeslagen. Voor het wissen van de beelden was “geen regulier proces ingericht”, staat in de stukken. Dat gebeurde alleen “op ad-hoc basis”. Meer in het algemeen was de omgang van de foto’s technisch en organisatorisch niet op orde, zou uit de stukken blijken.

Ook ruim 50 miljoen beelden die de fiscus kreeg van de politie, zijn enkele jaren bewaard. Zo’n 80 miljoen foto’s van “niet fiscaal relevante waarnemingen” werden wel verwijderd.

Hoge Raad

Het verzamelen en het gebruik van de kentekenfoto’s is eerder dit jaar gestopt na een uitspraak van de Hoge Raad. Die bepaalde dat de Belastingdienst niet het recht heeft om foto’s van ANPR-camera’s te benutten om privégebruik van auto’s van de zaak aan te tonen. Volgens de Hoge Raad waren de foto’s een inbreuk op de privacy en hadden ze niet genoeg wettelijke basis.

De Belastingdienst heeft het ANP in een reactie laten weten dat er “ten tijde van de uitspraak van de Hoge Raad een gestructureerd proces voor het systematisch vernietigen van niet-relevante ANPR-gegevens in voorbereiding was”. De gegevens zijn inmiddels verwijderd. Ook benadrukt de fiscus dat de gegevens altijd goed beveiligd zijn geweest.

Bron: NOS

Afkoop pensioen in eigen beheer: let op dat de juiste bv aangifte doet

Het aangeven van de afkoop van het pensioen in eigen beheer gaat niet altijd goed. Wij zien dat soms de verkeerde bv’s aangifte doen. Of dat bv’s te vroeg aangifte doen.

De pensioen-bv, die het pensioen in eigen beheer van de directeur-grootaandeelhouder beheert, moet aangifte loonheffingen doen voor de afkoop. Een andere bv mag dat niet doen. Dus ook niet de bv waar de directeur-grootaandeelhouder in dienst is, als dat een andere bv is dan de pensioen-bv.

Heeft de verkeerde bv de afkoop aangegeven?

Dan moet u dat corrigeren. Hoe u kunt corrigeren, staat in hoofdstuk 12 van het ‘Handboek Loonheffingen’.

Als wij merken dat de verkeerde bv aangifte heeft gedaan en u dat nog niet hebt gecorrigeerd, krijgt u bericht van ons.

Wanneer aangifte doen?

Moet de bv door de afkoop van het pensioen in eigen beheer voor het eerst aangifte loonheffingen doen? Wacht dan met aangifte doen tot u bericht van ons krijgt.

Doet de bv al aangifte loonheffingen? Neem de afkoop dan mee in de aangifte over het tijdvak waarin de afkoop plaatsvond.

Bron: Belastingdienst

Hypotheekrente 30 jaar zakt naar magische grens

Het wordt steeds aantrekkelijker om de rente van een hypotheek voor extreem lange tijd vast te zetten. Het gemiddelde tarief voor de maximale rentevaste periode van dertig jaar staat inmiddels weer op 3,06%, meldt De Hypotheekshop. Sommige aanbieders vragen zelfs maar 2,6% rente.

De langlopende hypotheekrentes dalen, omdat de rente op de kapitaalmarkt de weg naar beneden weer is ingeslagen. De tarieven voor kortere rentevaste perioden blijven voorlopig relatief iets hoger, constateert De Hypotheekshop. Het verschil tussen een rentevaste periode van dertig, twintig en tien jaar bedraagt in de maandlasten vaak nog maar enkele tientjes.

Adviseurs en deskundigen waarschuwen huizenkopers wel om niet direct voor de maximale rentevaste periode te kiezen. Voor mensen die binnen enkele jaren verwachten weer te verhuizen, biedt die optie weinig soelaas.

Bron: de Telegraaf

Pensioen in Eigen beheer: hoe nu verder

Als het goed is heeft iedereen die nog in de opbouwfase zat van pensioen opbouw in eigen beheer bij de B.V. Voor 1-7 jl de opbouw premievrij gemaakt.

De volgende deadline is 31-12-2019. En deze geldt niet alleen voor diegene die nu de opbouw premievrij gemaakt hebben. Ook de personen die al eerder de keuze hadden gemaakt om het pensioen premievrij te maken dienen nu na te gaan denken. Mar dat geldt ook voor de personen die al een pensioenuitkering ontvangen uit de eigen BV. De keuzes zijn het voortzetten van het huidige systeem maar dan premievrij; de voorziening afkopen ( met gebruikmaking van een vrijstelling) dan wel de pensioenvoorziening omzetten in een oudedag verplichting ( hierna: ODV).

Op deze laatste zoem ik nu even in. De ODV lijkt een mooi alternatief te zijn van de huidige pensioenverplichting. Geen ingewikkelde jaarlijkse actuariële berekening meer. Geen verschil meer tussen de commerciële en fiscale waarde van de pensioenvoorziening als gevolg van de lage commercieel te hanteren rente. Vanaf AOW-gerechtigde leeftijd 20 jaar een uitkering. Uitkering mag maximaal 5 jaar voor AOW gerechtigde leeftijd ingaan en die extra jaren worden bij genoemde 20 opgeteld. Fiscaal dus een duidelijke vereenvoudiging.

Let wel: het addertje onder het gras is de vraag wie zijn nu uiteindelijk de gerechtigden tot de uitkering? Is er nog een weduwe/weduwenaaruitkering? Bij een ODV zijn de erfgenamen de gerechtigde tot de uitkering! Wie zijn uw erfgenamen? Daarvoor moet u te raden in het huwelijksvermogens- en erfrecht. Mocht uw keuze dus vallen op omzetting in een ODV zorg dan dat u goed laat beoordelen wie uw erfgenamen zijn en wie dus de gerechtigde is tot de uitkering uit de ODV na uw overlijden. Een bezoekje aan de notaris zal mogelijk ook nodig zijn.

Tja eenvoudiger kunnen we het niet maken…..

Bron: Actuele Artikelen