Interessante artikelen

Sinds 1 januari 2013 moet de eigenwoningschuld minimaal annuïtair en maximaal in 30 jaar worden afgelost. Dit geldt niet indien en voor zover men de lening is aangegaan voor 1 januari 2013. Veel mensen die de lening voor deze datum zijn aangegaan hebben een aflossingsvrije lening gecombineerd met een speciaal spaarproduct . Lees verder....

De Nederlandse Belastingdienst heeft in 2016 539 belastingafspraken gemaakt met bedrijven en organisaties. Dat blijkt uit een brief die staatssecretaris Wiebes onlangs naar de Tweede Kamer stuurde. In het jaar daarvoor werden nog 642 afspraken gemaakt. Lees verder....

Met de formatie van het kabinet in volle gang is het weer interessant om te zien welke kant het fiscale beleid uit zal gaan. De fiscaliteit is de afgelopen jaren in toenemende mate gebruikt als een instrument om politieke visies en beleid tot uiting te brengen. Dit is in het licht van de strijd om de stemmen begrijpelijk, maar het resultaat van de grote hoeveelheid – niet zelden tegenstrijdige ... Lees verder....

Duizenden ondernemers krijgen mogelijk btw terug wegens privégebruik van hun bedrijfsauto. De Belastingdienst moet twee miljoen bezwaren van ondernemers opnieuw bekijken, nu de Hoge Raad in twee van vier proefprocessen in cassatie heeft geoordeeld dat de fiscus mogelijk te veel btw heeft opgelegd. Lees verder....

Het kabinet verwacht voor dit jaar bijna 8 miljard euro meer op te halen aan belastingen en premies dan eerder in de Miljoenennota op Prinsjesdag vorig jaar werd geraamd. Lees verder....

Europarlementariërs zien niets in een verplichting om een accountant te laten controleren hoe ze hun onkostenvergoeding uitgeven. De leden krijgen jaarlijks naast hun brutosalaris van ongeveer een ton ruim 50.000 euro voor algemene onkosten, belastingvrij. Lees verder....

Het aantal mensen dat de Belastingtelefoon heeft gebeld met vragen over de aangifte is dit jaar veel lager dan vorig jaar. Het waren er tussen 1 maart en 1 mei 850.000. Vorig jaar belden in dezelfde periode nog 1,2 miljoen mensen de Belastingtelefoon. Lees verder....

Homo oeconomicus is een mensbeeld waarin de mens een economisch wezen is, gericht op de bevrediging van zijn behoeften op efficiënte, rationele en logische wijze. Met dat mensbeeld in gedachten was pensioen in eigen beheer ook een heel aardige regeling. In plaats van je pensioen over te laten aan de grillen van de markt, investeer je in de ‘asset’ waar je zelf de meeste controle over hebt: je e... Lees verder....

Als DGA heeft u meerder petten op. Die van directeur van de onderneming en die van werknemer en aandeelhouder. Het is heel gemakkelijk om zakelijk allerlei kosten te betalen die voor privé doeleinden gemaakt te worden dan wel worden door u privé kosten voor de onderneming betaald. De betalingen lopen dan door elkaar heen. Uw boekhouder zal deze als het goed is boeken in de zogenaamde r/c van u ... Lees verder....

Eigen rijders die internationale ritten maken, mogen per gereden dag een vast bedrag van hun winst aftrekken als verblijfskosten. Voor 2017 is dit bedrag € 35,50. Lees verder....

"Er blijven steeds minder opties over voor zwartspaarders om hun geld te verbergen, het net is zich aan het sluiten." Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en verbonden aan Deloitte, is duidelijk. Lees verder....

Deze eenmalige vrijstelling is weer in ere hersteld en geldt bij aankoop van een eigen woning, verbetering dan wel onderhoud van de eigenwoning maar ook bij aflossing van de hypotheek die rust op de eigen woning. Lees verder....

Op 25 juni 2015 is de zogenaamde Vierde Anti-witwasrichtlijn in werking getreden. Deze Richtlijn is gericht op het “tegengaan van criminaliteit en terroristische daden met het oog op een sterke interne markt, economische welvaart en financiële stabiliteit en integriteit“. Op grond van de Richtlijn zijn de EU-lidstaten verplicht om van alle vennootschappen en andere juridische entiteiten die bin... Lees verder....

Over de belastingjaren 2011 tot en met 2016 hebben ondernemers ongeveer 2 miljoen keer bezwaar gemaakt tegen de btw die ze moeten betalen voor het privégebruik van de auto van de zaak. Daarom heeft de Belastingdienst deze bezwaren aangewezen als massaal bezwaar. Dat wil zeggen dat wij ze niet individueel behandelen, maar voor al deze bezwaren 1 beslissing nemen. Lees verder....

Bent u een Nederlandse of buitenlandse rechtspersoon? En hoeft u geen aangifte te doen voor de vennootschapsbelasting? Dan kunt u volgend jaar kiezen voor een vrijstellingsregeling voor de dividendbelasting. Nu kunt u alleen nog gebruikmaken van een teruggaafregeling. Lees verder....

Vrouwen gaan meer werken als hun inkomen minder belast wordt. Dezelfde maatregel heeft minder effect op de arbeidsparticipatie van mannen. Lees verder....

Het komt helaas voor dat als er een factuur wordt verzonden deze uiteindelijk niet inbaar blijkt te zijn. De BTW die in rekening is gebracht is netjes afgedragen maar de factuur wordt maar niet betaald. Hoe nu te handelen om de afgedragen BTW terug te ontvangen. Lees verder....

Als DGA heeft u meerder petten op. Die van directeur van de onderneming en die van werknemer en aandeelhouder. Het is heel gemakkelijk om zakelijk allerlei kosten te betalen die voor privé doeleinden gemaakt worden of door u privé voor de onderneming worden betaald. De betalingen lopen dan door elkaar heen. Uw boekhouder zal deze als het goed is boeken in de zogenaamde r/c van u bij de B.V. Op ... Lees verder....

Verlaag de belasting op arbeid, verminder de ontslagvergoeding, verlaag werkloosheidsuitkeringen en versoepel de regelgeving voor de huurmarkt. Die aanbevelingen doet de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling voor Nederland in het rapport Going for Growth. Lees verder....

De Belastingdienst mag de beelden van snelwegcamera’s niet gebruiken om te controleren of automobilisten auto’s van de zaak gebruiken voor privégebruik. Lees verder....

Nederland moet de hypotheekrenteaftrek aanpakken en het pensioenstelsel hervormen, om de economie weer in balans te krijgen. Dat schrijft de Europese Commissie in haar jaarlijkse analyse van de Europese economieën. Lees verder....

Het wordt voor multinationals onmogelijk om de vennootschapsbelasting te ontwijken door gebruik te maken van de verschillende regels in landen binnen en buiten de EU. De Europese ministers van Financiën hebben in Brussel unaniem besloten tot een aanpak van zulke hybrid mismatches. Lees verder....

Het zal u vast niet ontgaan zijn, de Wet Deregulering Arbeidsrelaties , zorgt voor heel wat opschudding binnen het bedrijfsleven. Lees verder....

Ondernemers die zich bewust zijn van de omstandigheid dat het onverwacht wegvallen van hun persoon als ondernemer de continuïteit van hun onderneming in gevaar kan brengen, nemen de professionele verantwoordelijkheid om tijdig de nodige beschermingsmaatregelen op dit gebied te treffen. Een van die maatregelen is het opstellen en vastleggen van een ondernemersvolmacht. Lees verder....

Bent u zzp'er en had u vroeger een Verklaring arbeidsrelatie ? Dan krijgt u een brief over wat het uitstel van de handhaving van de wet DBA voor u betekent. Lees verder....

Vanaf 1 januari 2017 gelden andere regels voor het aanmerken van een vordering als oninbaar en voor de manier waarop de betaalde btw kan worden teruggevraagd. Daarnaast geldt een aanpassing voor het terugbetalen van afgetrokken voorbelasting door het niet betalen van de vordering. Lees verder....

Nederland neemt de derde plaats in op een lijst die Oxfam Novib heeft opgesteld van de vijftien grootste belastingparadijzen ter wereld. Alleen Bermuda en de Kaaimaneilanden staan hoger op de ranglijst van de ontwikkelingsorganisatie. Lees verder....

Nederland sluit nog altijd veel geheime belastingdeals met multinationals. Daarmee blijft ons land een van de belangrijkste landen in Europa als het gaat om internationale belastingontwijking. Dat staat in een Europees rapport, waar de Nederlandse onderzoeksstichting SOMO aan meewerkte. Lees verder....

De stemming in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer is uitgesteld. Lees verder....

Ieder jaar worden er op 1 januari weer allerlei nieuwe wetten, regels en tarieven ingevoerd. Zo ook op 1 januari 2017. Een overzicht van de belangrijkste veranderingen. Lees verder....

Het risico bestaat dat de Belastingdienst in de toekomst problemen heeft bij het innen van belastingen, door de organisatorische chaos bij de fiscus. Dat schrijft de Commissie onderzoek Belastingdienst in een uiterst kritisch rapport. Lees verder....

Zzp'ers krijgen lastiger een hypotheek dan werknemers die in vaste dienst zijn. Sommige banken zijn huiverig voor zelfstandigen, omdat hun inkomen schommelt. Maar banken gaan gelukkig steeds meer met hun tijd mee, waardoor zelfstandigen nu makkelijker een hypotheek krijgen. Lees verder....

Van zes op de tien fiscale regelingen is onbekend wat ze kosten en wat de effecten ervan zijn. Lees verder....

De Belastingdienst controleert steeds minder aangiftes van bedrijven. Bij een kwart van de grotere bedrijven vinden er eigenlijk geen inspecties plaats. Lees verder....

Een op de vijf zelfstandigen zonder personeel voelde afgelopen jaar de negatieve gevolgen van de nieuwe wet die in het leven is geroepen om schijnconstructies tegen te gaan. Lees verder....

Beweegprogramma's voor chronisch zieken zijn belast met het 6% btw-tarief als ze worden aangeboden in een sportaccommodatie. Lees verder....

De aftrek van hypotheekrente staat al jaren op de tocht. Telkens wordt er geknabbeld aan de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. De regelgeving is zo complex geworden, dat de gemiddelde boekhouder en belastingambtenaar er niet meer uitkomen, laat staan de gemiddelde burger. Toch houdt de overheid enerzijds vast aan de aftrek van hypotheekrente en wil ze anderzijds de wet begrijpelijk houden. D... Lees verder....

Kinderalimentatie dient te worden betaald tot de 18e verjaardag van het kind. Echter, ook over de periode dat het kind jong-meerderjarig is, tussen de 18e en 21ste verjaardag, heeft het kind recht op een bijdrage van de ouders in zijn/haar kosten van levensonderhoud en studie. Tot aan de 18e verjaardag dient de alimentatie aan de verzorgende ouder waar het kind woont te worden voldaan; na de 18... Lees verder....

De aftrek van hypotheekrente staat al jaren op de tocht. Telkens wordt er geknabbeld aan de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. De regelgeving is zo complex geworden, dat de gemiddelde boekhouder en belastingambtenaar er niet meer uitkomen, laat staan de gemiddelde burger. Toch houdt de overheid enerzijds vast aan de aftrek van hypotheekrente en wil ze anderzijds de wet begrijpelijk houden. D... Lees verder....

Vanaf 1 januari 2017 gelden andere regels voor het aanmerken van een vordering als oninbaar en voor de manier waarop de betaalde btw kan worden teruggevraagd. Daarnaast geldt een aanpassing voor het terugbetalen van afgetrokken voorbelasting door het niet betalen van de vordering. Lees verder....

De vermogensrendementsheffing die de fiscus oplegt, is niet in strijd met Europese verdragen. Lees verder....

Het Verenigd Koninkrijk wil na de uittreding uit de Europese Unie niet alleen het aantal immigranten beperken maar ook het inhuren van geschoold personeel van het vasteland belasten. Lees verder....

De Belastingdienst heeft in 2016 tweeduizend tips ontvangen van particulieren die een ander verdenken van belastingontduiking. Het gaat dan bijvoorbeeld om tips over de inkomstenbelasting of een geheime bankrekening. Lees verder....

Jan Modaal gaat er dit jaar amper op vooruit. Op de loonstrook ontvangt een werknemer met een bruto maandsalaris van €2855 slechts €3 netto extra. Wie daar de verhoging van de zorgpremie met een tientje per maand vanaf trekt, duikt zelfs in de min. Lees verder....

Het kabinet is uitgeregeerd en dus op fiscaal gebied geen grote uitschieters dit jaar. Voor leaseautorijders verandert er het een en ander. Kleine spaarders en ouderen met een inkomen onder modaal kunnen een meevaller verwachten. Lees verder....

Vanaf 1 januari 2017 zijn niet-winstbeogende watersportorganisaties vrijgesteld van btw voor alle havenwerkzaamheden die zij verrichten aan hun leden. Daarnaast is vanaf die datum de verhuur van lig- en bergplaatsen aan leden alleen nog vrijgesteld als de vaartuigen geschikt zijn voor sportbeoefening. Lees verder....

De Eerste Kamer heeft op 20 december 2016 drie ‘gele kaarten’ getrokken bij fiscale voorstellen van de Europese Unie op het terrein van de vennootschapsbelasting. Lees verder....

Luxemburg scherpt de belastingregels voor multinationals aan. Daardoor wordt een route die veel grote bedrijven gebruiken om belasting te ontwijken minder aantrekkelijk. Lees verder....

Het wordt eenvoudiger voor zelfstandigen zonder personeel om een hypotheek af te sluiten. Het Waarborgfonds Eigen Woningen, de instantie die de Nationale Hypotheekgarantie uitvoert, geeft die NHG vanaf 1 december al na een jaar zelfstandigheid af. Tot nu toe was die termijn drie jaar. Lees verder....

De woningmarktcrisis maakte dat in 2013 en 2014 de mogelijkheid bestond tijdelijk gebruik te maken van een verhoogde eenmalige belastingvrije schenking van € 100.000 mits deze werd aangewend voor aankoop, onderhoud of verbetering van de eigen woning, aflossing van een eigenwoningschuld, aflossing van een restschuld ontstaan na verkoop van een eigen woning dan wel afkoop van rechten van opstal, ... Lees verder....