Interessante artikelen

Mogelijk heeft u uw definitieve aanslag inkomstenbelasting over het jaar 2017 al ontvangen en wordt er bij u belasting geheven over vermogen dat u in box 3 heeft aangegeven.Dan is onderstaand bericht voor u van belang. Lees verder....

Gezinssituaties worden steeds ingewikkelder. Veel relaties/huwelijken stranden en er worden vervolgens weer nieuwe relaties/huwelijken aangegaan. Vaak zijn ook kinderen aanwezig in deze gezinnen. Lees verder....

De Belastingdienst denkt pas over een jaar aan de nieuwe privacywet te kunnen voldoen. Dat schrijft staatssecretaris Menno Snel in antwoord op Kamervragen van Pieter Omtzigt. De CDA'er stelde vragen nadat bleek dat de deadline voor de overheidsinstantie niet zou worden gehaald. Lees verder....

De Europese Unie zal vanaf juli extra importbelasting heffen op producten uit de VS als vergelding voor de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium. Lees verder....

Organisaties als FNV, Milieudefensie en Oxfam Novib houden een petitie tegen het afschaffen van de dividendbelasting en willen daarover een wetsvoorstel indienen. Lees verder....

De oppositie in de Tweede Kamer wil een nieuw debat over de door het kabinet voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting. Oppositiepartij GroenLinks vraagt nogmaals om een onderzoek naar dat besluit door de Algemene Rekenkamer. Lees verder....

De Tweede Kamer wil opheldering van het kabinet over een artikel van Follow the Money over de dividendbelasting. Volgens het journalistieke platform is het onderzoek dat aan de basis lag van het afschaffen van de dividendbelasting betaald door Shell. Lees verder....

Wilt u bezwaar maken tegen de berekening van Box 3 op uw definitieve aanslag inkomstenbelasting 2017? Dan moet u dat binnen 6 weken doen na de datum op uw definitieve aanslag. Want voor de aanslagen 2017 geldt niet de procedure massaal bezwaar die geldt voor de aanslagen over 2013 tot en met 2016. Lees verder....

De regering moet de looptijd van een belastingvoordeel voor expats niet verkorten voor mensen die al gebruikmaken van de regeling. Lees verder....

Bijna 2000 ondernemers die vorig jaar bezwaar aantekenden bij de Belastingdienst omdat ze veel minder privé-kilometers hadden gereden met hun bedrijfsauto, zijn afgewezen. De gegevens die ze hebben aangeleverd, vindt de Belastingdienst niet overtuigend. Lees verder....

Stel, je hebt 10.000 euro aan bitcoins. Hoeveel belasting moet je daarover betalen? Lees verder....

Regelmatig komt de vraag voorbij of de eigenwoning van ouders meetelt voor de bepaling van de hoogte van de eigen bijdrage bij opname van de ouders in een verzorgingstehuis. Dit op basis van de in 2013 ingevoerde Wet Langdurige Zorg . Lees verder....

Vorig jaar is bij menig directeur grootaandeelhouder de beslissing genomen over hoe verder te gaan met het pensioen in eigen beheer. Zoals uit de kranten blijkt hebben meer van hen dan werd verwacht het pensioen afgekocht met gebruikmaking van de voor 2017 geldende vrijstelling van 34,5% van de fiscale waarde per 31-12-2015. Lees verder....

Het aangaan van een huwelijk of het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden leidt in enkele situaties niet tot heffing van schenkbelasting. Dat laat de staatssecretaris van Financiën weten via een beleidsbesluit. Lees verder....

Alleen loopfietsen die speciaal zijn ontworpen en ingericht en worden aangeboden voor gebruik door invalide of minder valide personen, zijn belast met 6% btw. Lees verder....

In discussies over het nut van belastingen komt altijd de vraag voorbij of er niet gewoon sprake is van ‘geld rondpompen’. Het geld dat de overheid in een van haar vele hoedanigheden aan burgers uitkeert, vordert de fiscus voor een deel weer terug als belasting. Dat kan mensen ernstig in de problemen brengen. Lees verder....

De Bond van Belastingbetalers start ook een procedure tegen de opzet van de vermogensrendementsheffing in de aangifte over 2017. Lees verder....

De fiscus maakte het voor zwartspaarders interessant om hun vermogen alsnog aan te geven, er werd dan geen boete opgelegd. Maar gebruikmaken van deze ‘inkeerregeling’ kan onverwachte gevolgen hebben en opeens veel duurder uitvallen. Lees verder....

Familiebedrijven hebben bij het overdragen aan de volgende generatie wereldwijd te maken met flinke verschillen in de hoogte van de belasting die daarbij komt kijken. Lees verder....

Als het aan de Tweede Kamer ligt, komt er voorlopig geen Europese belasting voor grote bedrijven als Facebook en Google. Een meerderheid vindt dat belastingheffing aan de lidstaten zelf is. Lees verder....

Tegen de aanslagen inkomstenbelasting en/of zorgverzekeringswet kan voortaan digitaal bezwaar worden aangetekend. Lees verder....

Eén stem meer, en het Europees parlement had vorig jaar december Nederland officieel bestempeld tot een belastingparadijs. Europarlementariër Paul Tang had een initiatief gestart om Nederland samen met Ierland, Malta en Luxemburg expliciet in een pakket aanbevelingen voor bestrijding van belastingontwijking op te nemen. Een stemmingsremise voorkwam deze dubieuze eer voor Nederland. Lees verder....

De vertraging van de aanslagoplegging van erf- en schenkbelasting hoeft geen belemmering te zijn voor het verdelen en uitkeren van een nalatenschap. Dat antwoordt de staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, op feitelijke vragen over dit onderwerp. Wel kunnen notarissen een deel achterhouden voor het voldoen van de erfbelasting. Lees verder....

Op 15 december 2017 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over de teruggaaf van btw op zonnepanelen. De staatssecretaris van Financiën heeft daarop besloten dat de Belastingdienst zijn werkwijze aanpast. Bent u particulier en wilt u btw terugvragen over zonnepanelen? Door de nieuwe werkwijze hoeft u nog maar 1 keer btw-aangifte te doen. Alleen over het tijdvak waarin u de zonnepanelen hebt ge... Lees verder....

Nog altijd zijn de ict-problemen bij de Belastingdienst niet opgelost. Vanwege deze problemen worden plannen om terugbetalingsregelingen voor bijvoorbeeld zorg- of huurtoeslag te vereenvoudigen, verder uitgesteld. Dat blijkt uit de halfjaarrapportage over de Belastingdienst die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Lees verder....

De inhoudingsvrijstelling dividendbelasting voor vrijgestelde lichamen komt er niet. De vrijgestelde lichamen kunnen de bestaande teruggaafregeling blijven gebruiken. Lees verder....

Het is weer de tijd van het jaar dat de nieuwe WOZ- beschikkingen op de deurmat vallen.De tendens is als we de kranten moeten geloven dat de waarde van de woningen omhoog zullen zijn gegaan.De WOZ beschikking ziet dit jaar op peildatum 1-1-2017. Lees verder....

Het kabinet maakt zich zorgen over de snelle stijging van het aantal zzp’ers in Nederland. Waar komt die groei vandaan? En wat weten we over deze gevarieerde groep? Lees verder....

Voor zzp’ers bestaat het btw-nummer waarmee zij facturen sturen mede uit hun burgerservicenummer. En dat ligt gevoelig. Lees verder....

Het wil maar niet vlotten met de Wet DBA, wat staat voor Wet Deregulering Arbeidsrelaties. Enige achtergrond om het geheugen op te frissen: opdrachtgevers zijn door de invoering van de wet DBA niet zoals voorheen gevrijwaard van betalingsverplichting van loonheffingen en eventuele naheffingen als de belastingdienst achteraf stelt dat een arbeidsrelatie niet die van opdrachtgever en opdrachtneme... Lees verder....

Vorig jaar te weinig btw aangegeven? Herstel dan de gemaakte fout. Dan betaalt u geen belastingrente en meestal geen boete. U kunt een correctie op btw-aangifte alleen nog digitaal doorgeven. Dat kan via 'inloggen voor Ondernemers' op deze internetsite, of met uw eigen software waarmee u normaal uw btw-aangifte doet. Lees verder....

Als u zich aanmeldt als nieuwe ondernemer, krijgt u normaal gesproken binnen 5 werkdagen een brief met uw btw-nummer van ons. Op dit moment duurt dat langer. U krijgt hiermee te maken als u zich hebt aangemeld met het formulier 'Opgaaf zonnepaneelhouders' of het formulier 'Opgaaf startende onderneming', of als u zich hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Lees verder....

De handhaving van de wet DBA is verder uitgesteld: opdrachtgevers en zzp'ers krijgen tot 1 januari 2020 geen naheffingen en boetes. Vanaf 1 juli 2018 breiden wij wel de handhaving bij kwaadwillenden uit. Dit staat in de Kamerbrief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën. Lees verder....

Wie moet de boete betalen als de Belastingdienst er achter komt dat een zzp’er in verkapt dienstverband werkt bij een bedrijf? De zzp’er of de opdrachtgever? Lees verder....

U kunt het 'Handboek Ondernemen 2018' downloaden. Het handboek is voor iedereen die in Nederland een onderneming wil starten of al een onderneming heeft, en daarbij zelf zijn administratie doet. Lees verder....

Amerikaanse internetgiganten als Facebook, Google en Airbnb moeten zo snel mogelijk belasting gaan betalen in de EU. De bedrijven betalen hun belasting over winsten die ze in Europa halen nu nog vaak in de Verenigde Staten, of ze sluizen de winst weg via belastingparadijzen. Lees verder....

Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe spelregels voor mensen die in het huwelijk treden. Als u tot die tijd in het huwelijk treedt huwt u in algehele gemeenschap van goederen. Vanaf 1-1-2018 is dat niet meer het geval. Dan wordt, als u niets vooraf regelt, alleen hetgeen u opbouwt tijdens het huwelijk, gemeenschappelijk vermogen. Lees verder....

U heeft het vast meegekregen, de ophef over de ‘aflosboete’. Daarmee wordt gedoeld op het uitfaseren van de aftrekpost wegens ‘geen of geringe eigenwoningschuld’ in 30 jaar. Het kabinet geef als reden voor de uitfasering op dat het budgettaire beslag van deze regeling steeds verder toeneemt nu men sinds 1 januari 2013 verplicht op nieuwe eigenwoningschulden moet aflossen. Lees verder....

Het kabinet heeft besloten de handhaving van de Wet DBA voor zzp'ers en hun opdrachtgevers nog verder uit te stellen tot 1 januari 2020. Dat hebben minister Koolmees van Sociale Zaken en staatssecretaris Snel van Financiën bekendgemaakt. Lees verder....

Door de klimaatmaatregelen van het nieuwe kabinet stijgt de energierekening voor lagere inkomens relatief veel harder dan voor hogere inkomens. Dat stelt onderzoeksbureau CE Delft in een onderzoek in opdracht van Milieudefensie. Lees verder....

Huisbezitters die hun woning bijna of helemaal afbetaald hebben, kregen in 2016 bij elkaar voor 1,6 miljard euro aan belastingvrijstelling. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Lees verder....

Sinds 1 juli 2017 kunt u geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. U kunt ervoor kiezen om het pensioen in eigen beheer af te kopen. Doet u dat dit jaar, dan krijgt u een afkoopkorting van 25%. Lees verder....

Grote gemeenten verhogen de gemeentelijke belastingen dit jaar, maar de stijging is beperkt. Dat zegt onderzoekscentrum Coelo van de Rijksuniversiteit Groningen, dat de tarieven van 38 gemeenten onderzocht. Lees verder....

De handhaving van de wet DBA is verder uitgesteld: opdrachtgevers en zzp'ers krijgen tot 1 januari 2020 geen naheffingen en boetes. Vanaf 1 juli 2018 breiden wij wel de handhaving bij kwaadwillenden uit. Dit staat in de Kamerbrief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën. Lees verder....

De feestdagen zitten er weer op, de dagen gaan lengen, het voorjaar komt er aan. Mogelijk denkt u aan de “grote schoonmaak” in de administratie van uw onderneming. Reden om de regeltjes weer eens op een rijtje te zetten. Lees verder....

Het is een feit. De wet Hillen zal in de loop van de tijd uit de aangifte gaan verdwijnen. Twaalf jaar na invoering wordt deze wet weer afgeschaft. Hiermee verdwijnt het belastingvoordeel voor mensen die hun hypotheek bijna helemaal of helemaal hebben afgelost, geleidelijk. Lees verder....

De groei van de Nederlandse consumentenuitgaven zal volgend jaar pieken dankzij een sterke arbeidsmarkt en de belastingmaatregelen van het kabinet. Dat schrijft de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, in zijn halfjaarlijkse economische vooruitblik. Lees verder....

Twintig maatschappelijke organisaties en brancheorganisaties roepen minister Wiebes van Klimaat op om de huidige regeling voor zonnepanelen niet te versoberen. Zonnepaneel-eigenaren krijgen nu nog een gunstige vergoeding voor de stroom die zij zelf niet gebruiken en aan het net leveren. De regering wil die vergoeding verlagen omdat de regeling door het eigen succes te duur wordt. Lees verder....

Facebook gaat meer belasting betalen in Nederland en in veel andere landen. Dat is het gevolg van een nieuwe omgang met de belastingen door Facebook. Hoeveel meer de Nederlandse belastingdienst tegemoet kan zien, is niet duidelijk. Lees verder....

De kabinetsplannen zijn duidelijk. De huidige wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie komt te vervallen. Deze wet is dan geen lang leven beschoren geweest, en dat met al die invoeringsproblemen! Lees verder....