Minder belasting betalen? Dan fiscaal voordelig investeren!

KIA (Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek)

De KIA is bedoeld om investeringen van een beperkte omvang te bevorderen. Ook zeer zuinige personenauto’s, waaronder elektrische personenauto’s, komen in aanmerking voor de KIA. Met de KIA kunt u 28% van de investeringskosten met een maximum van € 15.470 aftrekken van de fiscale winst.

MIA/Vamil
Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Met de MIA kunt u tot 36 procent van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dat komt bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Met de Vamil kunt u zelf bepalen wanneer u deze investeringskosten afschrijft.

EIA (Energie Investeringsaftrek)

Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. U kunt 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving.

Willekeurige afschrijving

Investeert u in de periode 1 juli tot en met 31 december 2013 in nieuwe bedrijfsmiddelen? Dan mag u die bedrijfsmiddelen in 2013 willekeurig afschrijven.  Hierbij geldt het volgende:

  1. U mag maximaal 50% willekeurig afschrijven. Over het restant schrijft u ‘normaal’ af.
  2. De willekeurige afschrijving geldt alleen voor een boekjaar waarin de genoemde  periode valt.
  3. U moet het bedrijfsmiddel voor 1 januari 2016 in gebruik nemen.